Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Home

Gert-Jan: laat de zon maar komen
23 februari 2014 21:45

gjIn de vakantie is er niet stil gezeten. Op de locatie Vliet zijn er zonnepanelen aangebracht. Deze zonnepanelen moeten er voor zorgen dat wij elektriciteit terug leveren aan het energienet. Op deze manier hopen wij de kosten van de elektriciteit wat meer onder controle te hebben, door de vaste prijsafspraak met de energieleverancier. Daarnaast willen wij natuurlijk ook een steentje bijdragen aan het milieu. Via de computer kan gevolgd worden hoeveel elektriciteit wij verbruiken en hoeveel wij terug leveren aan het energienet.
Op de locatie Steeg is er ook keihard gewerkt. Elk lokaal heeft een nieuw keukenblokje gekregen en op maandag zijn wij de hele dag bezig geweest om de inventaris van het Pad terug te verhuizen naar de Steeg. Morgen zijn de groepen 6B, 7B, 8B en 8C nog een dagje vrij, zodat alles uitgepakt kan worden en de lokalen weer netjes ingericht zijn. Het zal dinsdag nog even zoeken zijn, want niet elke groep komt weer terug in zijn eigen lokaal. Ik ben er van overtuigd dat ieder kind zijn eigen plekje weer snel gevonden zal hebben.
Vanaf morgen hoeft er ook niet meer gewandeld te worden naar diverse gymnastieklokaties: wij gymmen vanaf morgen in onze eigen gymzaal. Een heerlijke gedachte.

 

Na een heerlijke vakantie, gaat iedereen morgen weer gewoon aan de slag. Nog een maand en het tweede rapport wordt alweer uitgegeven. Dat betekent dus nu ook een maand van toetsen en gegevens verzamelen om zo’n duidelijk mogelijk rapport te kunnen maken. Voor de leerkrachten altijd een flinke klus.

 

Helaas hebben wij ook nog steeds mensen in de ziekenboeg. Wij werken met elkaar aan een goede terugkeer en proberen daarbij alle belangen in het oog te houden. In groep 1/2 C zal Femke Meijers Marjolein vervangen (op dinsdag t/m vrijdag), in groep 5A zal Anton van den Werken Florentine vervangen (op woensdag t/m vrijdag), in groep 5B blijven, na het overlijden van Elsa, Martine en Serpil samen werken.

 

In de komende weken zal er ook flink gewerkt worden aan de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Dat is een hele klus. Naaste het aantal te formeren groepen, moet er ook al worden nagedacht welke leerkracht er aan de groep verbonden moet worden. En ook dit jaar ontkomen wij niet aan bezuinigingen. Ik hoop samen met de medezeggenschapsraad toch uiteindelijk weer met een goed en verantwoord plaatje te mogen komen.

 

Ik begon met de zonnepanelen, dus wat mij betreft: laat de zon maar komen!

 

Lucas Loopt
23 februari 2014 21:43

lucas looptOp vrijdag 11 april is de Leidse Singelloop.

De Lucas van Leyden is natuurlijk ook weer van de partij. De voorbereidingen zijn reeds gestart en een nieuw ontwerp voor een prachtig loopshirt ligt al klaar.

Loopt u ook mee? Schrijf dan in op de Lucas.

Dit kan op de Vliet en op de Steeg vanaf maandagochtend 31 maart.

De eerste training is al op vrijdagmiddag 14 maart direct aansluitend aan de schooltijden.

Gert-Jan: een gedenkwaardige week
09 februari 2014 22:23

gj

Er staat ons een gedenkwaardige week te wachten.
Maandag 10 februari nemen wij afscheid van Elsa Gelens-Tromp in het Scheltema Complex. Ik verwacht hierbij heel veel belangstellenden. Voor de ouders en kinderen van onze school wordt de bovenruimte vrijgehouden.
Na afloop van de herdenkingsdienst (die om 13:30 uur begint) wordt ook nog de mogelijkheid geboden om op de locatie Steeg wat na te praten met elkaar. Iedereen is hiervoor uitgenodigd.

 

Vanaf dinsdag wordt het spannend voor onze achtste groepers. De eindtoets van de CITO moet gemaakt worden. In drie dagen maken de leerlingen 240 opgaven taal, rekenen en studievaardigheden. Uiteindelijk rolt daar dan de lang verwachte CITO-score uit, die toegang geeft tot het voortgezet onderwijs. Als het allemaal goed is, zal de uitslag geen verrassing zijn. Op grond van alle andere prestaties in de afgelopen schooljaren hebben alle kinderen al een schooladvies gekregen en zijn zich aan het oriënteren op een nieuwe school op de vele open dagen.

 

Donderdag 13 en vrijdag 14 februari zijn de leerlingen van de locatie Steeg vrij. Intern moet er veel terug verhuisd worden, omdat na de voorjaarsvakantie de groepen van de locatie Pad weer terug zijn op het oude nest.
De locatie Pad is hiervoor op vrijdag 14 en maandag 24 februari vrij.

 

Op 4 april staat de officiële opening van de gymzaal gepland.  Op de dag zelf zijn er voor alle groepen speciale activiteiten in de gymzaal en om precies 16:00 uur zal de huidige wethouder Frank de Wit de zaal officieel openen. Uiteraard zal iedereen goed op de hoogte gehouden worden van het programma, maar wilt u erbij zijn? Noteer dan in de agenda: vrijdag 4 april van 15:30 uur tot 16:30 uur feestelijke opening van de gymzaal aan de Steeg.

 

Na deze week een lekkere week vakantie. Wie op vakantie gaat: heel veel plezier. Wie thuis blijft: doe vooral leuke dingen en rust lekker uit.

 

Afscheid juf Elsa
07 februari 2014 23:42

elsaAangezien wij weten dat veel mensen onze website en ouderportaal gebruiken om informatie in te winnen over het afscheid van juf Elsa, publiceren we hier de mail die wij zojuist aan alle ouders hebben verstuurd.

 

Geachte ouders/verzorgers,

Zoals u weet vindt a.s. maandag (10 februari) de afscheidsdienst van juf Elsa plaats. Wij sturen u deze mail om nog een paar punten duidelijk op een rij te zetten en de meest recente informatie met u te delen.

Voor alles wat in deze mail staat geldt het volgende: u bent van harte uitgenodigd om al dan niet samen met uw kind(eren) hierbij aanwezig te zijn. U moet voor uzelf en uw kind(eren) steeds de afweging maken of u het wilt en of het past bij u en uw kind.

 • Wij willen nogmaals benadrukken dat kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene aanwezig mogen zijn op deze dag. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in deze indrukwekkende processen begeleid worden.
 • De afscheidsdienst begint om 13.30 uur in het Scheltemacomplex aan de Marktsteeg 1 in Leiden. Het gebouw bevindt zich op slechts 200 meter van de Steeg.
 • De verwachting is dat het erg druk zal zijn. Elsa had zelf een erg uitgebreide vrienden- en kennissenkring en ook voor haar man en kinderen zullen veel mensen aanwezig zijn. Kom dus op tijd, zodat de dienst op tijd kan beginnen en u een aardig plaatsje kunt vinden.
 • Matt, de man van Elsa, heeft gevraagd of alle ouders en kinderen van de Lucas van Leyden bij elkaar boven op de balustrade willen staan. In de zaal zelf (de “Theaterzaal”)  is helaas onvoldoende ruimte om iedereen een plaats te bieden. Vanaf de balustrade is er (deels) zicht op de zaal en kan iedereen toch de dienst meekrijgen.
 • De eerste ingang vanaf de Oude Singel staat voor u allen open. We zullen ervoor zorgen dat dit duidelijk wordt aangegeven.
 • Houdt er rekening mee dat de dienst naar verwachting ongeveer 1,5 uur zal duren en dat boven alleen staplaatsen zijn.
 • Tijdens de dienst zal Gert-Jan namens de Lucas van Leyden spreken. Ook zal namens de MR (medezeggenschapsraad) een bijdrage worden geleverd. Naast speeches/woorden van enkele andere sprekers, zal muziek worden gedraaid en er zal nog een filmpje worden getoond. Uiteraard vindt de crematie zelf op een andere locatie plaats. U hoeft dus niet bang te zijn dat uw kind hiermee geconfronteerd wordt.  Elsa ligt tijdens de dienst in een dichte kist op een podium. Wij zullen de kist versieren met een slinger van bloemen en vlinders die de kinderen deze week op school hebben gemaakt.
 • Elsa hield veel van bloemen. Als u iets wilt meenemen, wordt u verzocht één losse bloem mee te nemen. Bij de ingang staat een emmer of vaas om deze in te zetten. De verzamelde bloemen worden daarna naar binnen gebracht.
 • Elsa hield van kleurige kleding. Het is dus zeker gepast om maandag in kleurige kleding aanwezig te zijn.
 • Na afloop van de dienst zal de Steeg open worden gesteld voor iedereen die even wil napraten en wil “samenzijn”. Hoe laat dit begint is uiteraard afhankelijk van de lengte van de afscheidsdienst. Bij dit “samenzijn” zal er koffie, thee, limonade en iets lekkers zijn.
 • U kunt er ook voor kiezen om niet naar de afscheidsdienst, maar wel naar het samenzijn op de Steeg te komen.
 • De hele week hebben er op het Pad en de Steeg boekjes gelegen om een boodschap in achter te laten. Kinderen hebben veel getekend, iets geschreven. Diverse ouders hebben al een bericht achtergelaten. De boekjes liggen maandag op de Steeg, zodat u er nog iets in kan schrijven. Komende week liggen de boekjes ook nog in de herinneringshoekjes op school (Steeg en Pad). Daarna zullen we ze aanbieden aan Matt en de kinderen.

Nog even door de duidelijkheid: maandag is de gehele school (Vliet, Steeg en Pad) gesloten.

Wij willen u hartelijk danken voor alle lieve, betrokken woorden en steun die wij hebben ervaren deze week. Dat doet ons en de familie van Elsa erg goed.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het hele team van de Lucas van Leyden,

Mireille Rozeboom

locatieleider

School maandag gesloten ivm overlijden Elsa.
06 februari 2014 09:29

elsa

I.v.m. het overlijden van juf Elsa

 

is de Lucas van Leyden

 

op maandag 10 februari

 

gesloten.

 

De afscheidsdienst wordt gehouden

 

op maandag 10 februari om 13.30 uur

 

in het Scheltemacomplex (Marktsteeg 1, Leiden).

 

Na afloop is er voor belangstellenden de mogelijkheid om op de locatie Steeg na te praten en samen te zijn.

 

Iedereen die zich betrokken voelt bij Elsa, de school en/of haar familie, is voor beide gelegenheden uitgenodigd.

 

Elsa hield van kleurige kleding en bloemen. Graag één losse bloem.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren