Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Home

Minikoraal 2014
02 oktober 2014 14:13

Renée wordt geïnterviewd door TV West

 

Woensdag 1 oktober hebben de groepen 7A, 7B, 7C, 8A en 8B weer deelgenomen aan het jaarlijkse Minikoraal, een onderdeel van de 3 oktober-festiviteiten. Groepen 7 en 8 uit Leiden en enkele omliggende gemeenten zingen luidkeels een hele serie liedjes die met Leiden en 3 oktober te maken hebben. Niemand minder dan burgemeester Van der Werf leidt het hele spektakel, Cornelis Joppensz komt nog even langs. De burgemeesters van de deelnemende gemeenten zijn present. K en G begeleidt alles prachtig muzikaal en voor het tweede achtereenvolgende jaar was ook Jochem Myjer aanwezig om met alle kinderen zijn Lalala Leiden te zingen. Het was weer een feestje om erbij te zijn!

 

Dit jaar zijn de kinderen van groep 8B gevolgd door TV West en er is een item(pje) van gemaakt. U kunt deze bekijken via deze link: http://www.omroepwest.nl/nieuws/01-10-2014/3500-kinderen-zingen-minikoraal-leiden?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed of bit.ly/1nM59v1

 

En natuurlijk kunt u via de fotogalerij ook een beetje sfeerproeven...

Hutspot op de Steeg
30 september 2014 23:16

Ton roert in de vleespan

 

 

Vandaag hadden de kinderen van de Steeg de hutspot-primeur. De school heeft ondermeer van de ouderbijdrage de afgelopen jaren 3 giga-pannen aangeschaft met daarbij een paar flinke branders.

Ton, onze conciërge van de locatie Vliet, heeft met hulp van Mike en Rob de hutspot op het plein klaargemaakt.

 

Ouders hadden het vlees klaargemaakt en in lange rijen kwamen alle kinderen aan de beurt om een heerlijk bordje hutspot te eten. Sommigen kwamen maar liefst twee keer langs.

 

Een dankwoord aan alle ouders, die het vlees voor ons hebben klaar gemaakt.

 

Donderdag zijn de kinderen van de Vliet aan de beurt voor de hutspot.

 

 

Gert-Jan: viering van Leidens Ontzet
28 september 2014 21:22

gDeze week voor alle kinderen spanning en sensatie.

 

Wij vieren het 3 oktoberfeest. Hiermee herdenken wij in Leiden de bevrijding van Leiden van de Spanjaarden in 1574. Op school natuurlijk met de traditionele hutspotmaaltijd, maar de kinderen zullen ook hun hart kunnen ophalen aan een van de grootste kermissen van Nederland. l

En omdat wij midden in het centrum staan, zijn wij ook elke dag getuige van alle activiteiten die nodig zijn om dit feest te laten slagen. Kramen worden opgezet, lichtreclames worden aangebracht en langzaam komen ook de kermisattracties de stad binnen.

 

Dinsdag zal de hutspot op het plein van de locatie Steeg klaar gemaakt worden in grote pannen en daarna kunnen alle kinderen heerlijk smikkelen van de hutspot.

 

Woensdag zullen wij weer met de groepen 7 en 8 deelnemen aan het Minikoraal. Onder leiding van Burgemeester Van der Werf zullen weer beroemde liedjes gezongen worden. Ook het Leidse lied van Jochem Myer zal gezongen worden. Ik wens iedereen heel veel plezier.

 

Donderdag zal de hutspot op het plein van de locatie Vliet klaar gemaakt worden in grote pannen, die natuurlijk schoongemaakt en volledig leeg gegeten teruggekomen zijn van de locatie Steeg. Ik hoop dat ook de kinderen van de Vliet heerlijk kunnen smikkelen van deze speciaal voor hen gemaakte hutspot.

 

Vrijdag heeft iedereen een vrije dag om te gaan genieten van de 3-oktober-festiviteiten. Mocht iemand niet in Leiden zijn en hiermee de 3-oktober-drukte ontlopen, dan uiteraard ook heel veel plezier.

 

 h

 

 

Gert-Jan: een vol programma deze week
21 september 2014 21:48

gjDeze week staat ook weer in het teken van de kennismakingsgesprekken. Zowel van ouders als van leerkrachten krijgen wij terug dat dit heel nuttige gesprekken zijn. Je maakt op een ontspannen wijze kennis met elkaar en deelt wetenswaardigheden uit betreffende het kind. Uiteraard zullen wij dit uitvoerig evalueren. Dit doen wij natuurlijk met een “poll” in Schoudercom.

 

Verder zijn er weer diverse activiteiten gepland: Op maandagmiddag komt de directiekring dit jaar weer voor het eerst bij elkaar om kennis met elkaar te delen betreffende alle zaken rondom Passend Onderwijs.

 

Op dinsdagavond heeft de Medezeggenschapsraad een bijeenkomst belegd om met de actieve ouders van de school in gesprek te gaan. Wat wordt er allemaal door de ouders op school gedaan en kan dit wellicht efficiënter? Maar ook het kennismaken met elkaar staat op de agenda.

 

Wij moeten duimen voor mooi weer op woensdagmorgen, want dan hebben de kinderen van de locatie Steeg hun jaarlijkse sportdag op de atletiekbaan in de Leidse Hout. Via Schoudercom hebben zich weer velen opgegeven om een helpende hand te bieden op deze sportochtend. Gemma heeft samen met de sportdagcommissie weer een mooi en vooral evenwichtig en uitdagend programma gemaakt.

 

’s Middags wordt de eer van de Lucas van Leyden door de leerlingen van locatie Vliet verdedigd op het slagbalveld. Ook hier hopen wij natuurlijk op mooi weer en naast het spelplezier gaan wij natuurlijk wel voor de prijzen.

 

Aan het einde van de middag komt de denktank voor de tweede maal bij elkaar om zich te buigen over de verschillende toekomstscenario’s van onze school. Hoe kunnen wij iedereen die dat wil een plekje bij ons op school geven? Hoe zorgen wij ervoor dat er geen wachtlijst is? De denktank bestaat uit de directie, leerkrachten en ouders.

 

Donderdag wordt er door het bestuur een studiedag georganiseerd voor alle directies van onze scholen. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan het zogenaamde Strategische Beleidsplan van onze stichting. Uitgangspunt is dat dit Strategisch Beleidsplan de kapstok zal zijn voor onze openbare scholen.

 

Vrijdag wordt er op beide locaties de eerste ontruimingsoefening gehouden van dit jaar. De leerkrachten bespreken met de kinderen wat zij moeten doen, als het ontruimingsalarm afgaat. De kinderen weten ook wanneer het alarm afgaat, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden. Dit jaar staan er nog twee ontruimingen gepland, waarbij de kinderen niet vooraf geïnformeerd worden.

 

Volgende week 3 oktober: hutspot, kermis, Leidens Ontzet. Groot feest.

Gert-Jan: deze week informatieavond en kennismakingsgesprekken
14 september 2014 21:48

gjDeze week staat in het teken van informatie delen met elkaar. Elkaar zijn dan de ouders en de leerkrachten. Maandagavond is er voor de groepen 1 t/m 3 van de locatie Vliet de informatieavond, dinsdagavond zijn de groepen 1 t/m 3 van de locatie Steeg aan de beurt. Het is belangrijk dat alle ouders komen, om zo kennis te maken met de leerkracht en de laatste informatie over de groep van hun kind te kunnen horen.

 

Dit jaar is er voor het eerst geen informatie-avond voor de groepen 4 en hoger. In de plaats daarvan voeren de leerkrachten kennismakingsgesprekken met de ouders. Deze zullen komende week en de week daarop plaats vinden. De kennismakingsgesprekken hebben een overwegend kennismakend karakter. Wij maken kennis met elkaar en bespreken kort wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Natuurlijk hebben wij het ook over het kind: zijn er bijzonderheden die wij nog niet hadden kunnen weten (bv belangrijke gebeurtenissen tijdens de vakantie of belangrijke veranderingen in de thuissituatie. U heeft het informatieboekje van het betreffende leerjaar ontvangen en wellicht heeft u daar nog specifieke vragen over of wil de leerkracht nog eens graag iets specifieks toelichten. Wat gaat er bijvoorbeeld heel anders dan vorig schooljaar. Wat is echt nieuw?

Wij hopen dat het veel wederzijdse informatie oplevert en na deze ronde zullen wij uiteraard een evaluatie uitvoeren.

g

Elk bedrijf moet voldoende gekwalificeerde hulpverleners in huis hebben. Zo ook de basisschool. Heel wat leerkrachten zijn bij ons gecertificeerd BedrijfsHulpVerlener (BHV-er). Komende woensdag krijgen zij allemaal weer de eerste herhaling van twee. De herhaling betreft de bestrijding van brand en een EHBO-gedeelte. Bij het met goed gevolg afleggen van deze herhaling is iedereen weer voor een jaar gecertificeerd.

 

Dit jaar zijn de makers van onze muziekmethode Zangexpress gevraagd om een lied te maken voor 25 jaar kinderrechten van Unicef. Woensdagochtend 17 september wordt er voor dit lied een videoclip opgenomen op de locatie Steeg met de bekende rapper Monsif. De clip wordt opgenomen in het repertoire van de muziekmethode Zangexpress. Aan ons is gevraagd of er twaalf kinderen mee willen doen in deze clip. Zij komen wat vaker in beeld. Daarnaast zullen de groep 8 leerlingen van de locatie Vliet en Steeg ook in de clip te zien zijn.

Wij hebben de ouders van de betrokken kinderen toestemming gevraagd om hun kind op te laten treden in de video-clip.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren