Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Home

Fijne vakantie gewenst
07 juli 2017 22:43

fijne vakantie

Gert-Jan: laatste schoolweek van 2016-2017
02 juli 2017 22:18

Gert-JanHet schooljaar is bijna ten einde. Het gaat toch altijd weer sneller dan gedacht. Wij kunnen terugkijken op een mooi jaar. Er zijn weer de nodige activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Wij hebben een prachtige afsluiting van ons jaarlijkse project "Landen" gehad. Veel ouders kwamen op school een kijkje nemen en zij konden genieten van veel voorstellingen op het plein van de Vliet. Op de Steeg had de projectgroep een mooie speurtocht uitgezet langs alle lokalen, zodat de kinderen en ouders alles goed moesten bekijken. Op beide locaties hadden veel ouders lekkere hapjes gemaakt en die waren dan ook snel uitverkocht. Iedereen nogmaals bedankt voor alle inspanningen en hulp.

 

Wij maken ons op voor de eindsprint, nog 5 schooldagen en dan kan iedereen heerlijk uitrusten en zich weer gaan opladen voor schooljaar 2017-2018. Ik zal vast niet iedereen persoonlijk een goede vakantie kunnen toewensen; dus vanaf deze plek: een goede vakantie toegewenst.

 

Maandagavond heeft groep 8A de afscheidsmusical in de gymzaal aan de Steeg. Er is een fantastisch podium opgebouwd en tijdens het oefenen blijkt maar weer hoe blij wij zijn met de geluidsinstallatie, die wij hebben kunnen aanschaffen uit de oudergelden en beschikbaar gesteld is door de MR. Het maakt de musical zoveel leuker en professioneler. Op dinsdagavond is groep 8B aan de beurt.

 

Dinsdagavond heeft groep 8B de afscheidsmusical (ook in de gymzaal aan de Steeg) en ook zij zijn maar wat blij met het nieuwe podium. De rapporten worden uitgereikt en de kinderen ontvangen het afscheidscadeau  als herinnering aan hun basisschoolperiode.

 

Woensdagochtend zal groep 6A schitteren in een promotiefilm van JOGG Nederland over de Daily Mile. Erben Wennemars zal daar ook bij aanwezig zijn. Zij hebben ontdekt dat groep 6A driemaal per week de Daily Mile in het van der Werfpark loopt en willen daar dus nu een promotiefilm van maken. Fijn deze waardering. Als de film klaar is zullen wij deze zeker delen.

 

Woensdag hebben wij zoals gebruikelijk een eindejaarslunch met het team. Wij staan stil bij het afgelopen jaar. Wat is er allemaal gebeurd? Wat hebben wij gedaan? Droevige herinneringen, maar natuurlijk ook veel leuke zaken. De directie wenst iedereen een fijne vakantie, maar bedankt hen nadrukkelijk voor al het werk van het afgelopen jaar. Zo als altijd is daar een klein presentje bij.

Dit jaar nemen wij afscheid van vertrouwde gezichten. Voor ons jammer natuurlijk, maar voor hen al lang bekend en ook gepland. Menno en Sabine gaan allebei fulltime aan de slag op de Woutertje van Leyden en Anja (die al heel lang op twee scholen werkt) kon op de Merenwijk vier dagen werken. Eline gaat langdurig vervangingswerk doen op de Lorentzschool.

 

De MR heeft zich afgelopen jaar verdiept in de vorming van een oudercommissie. De reglementen zijn opgesteld en de eerste gesprekken zijn gevoerd. Rien van Vliet, oudercoördinator van de locatie Steeg zal in de vorming van deze oudercommissie een taak op zich nemen. In samenspraak met de voorzitter van de MR is er gesproken over de vorming van de oudercommissie. Nieuws volgt.

 

Vrijdag is echt de laatste schooldag en wij hanteren voor beide locaties de eindtijd, zoals deze op de woensdag geldt. Dus voor locatie Steeg begint de zomervakantie om 11:45 uur en voor de locatie Vliet start de zomervakantie om 12:00 uur. Op de locatie Vliet zal er, zoals bekend, worden afgeteld. Alle ouders zijn daarbij van harte welkom. Kom op tijd, zodat u kunt mee-af-tellen.

 

Ik wens iedereen al een heel zonnige zomervakantie toe en ik hoop iedereen weer gezond en wel op maandag 21 augustus terug te zien.

 

Dinsdag 27 juni PRIKactie
26 juni 2017 16:34

prikactieOp dinsdag 27 juni wordt op onze school, net als op heel veel andere scholen in Nederland, gestaakt.

Onze leraren leggen dan voor één uur het werk neer omdat zij van het kabinet meer salaris en meer erkenning willen.

U zult er vast de laatste tijd veel over hebben gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen.

In deze brief leggen wij u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij om uw steun en hulp.

De staking is gericht tegen de hoge werkdruk die wordt ervaren en tegen het groeiende lerarentekort in Nederland. De staking is een initiatief van PO Front, waarin onder andere onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad zitten. PO is de gebruikelijke afkorting voor het Primair Onderwijs (=basisonderwijs). De laatste maanden is er hard gewerkt om de problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!

 

De staking op dinsdag 27 juni betekent dat de lessen ’s ochtends een uur later beginnen dan normaal. Voor de Locatie Steeg betekent dit dan 09:15 uur en voor de locatie Vliet is dit 09:30 uur. Wij hopen dat u massaal komt en met ons het gesprek aangaat op het schoolplein. Wij zullen daar staan. Wij willen u daarom vragen er rekening mee te houden dat uw kind(eren) een uur later les zullen krijgen. Als het bij u op onoverkomelijke bezwaren stuit, dan kunt u zich aan de gebruikelijke begintijd houden. De school gaat op de normale tijd open en er zal voldoende opvang zijn om het uur waarin wordt gestaakt te overbruggen.

 

Gert-Jan: rapportgesprekken en dinsdag PRIKactie
25 juni 2017 20:23

Gert-JanAan alles merk je dat iedereen bezig is het schooljaar af te ronden. In de laatste ODWB stond een waslijst aan taken waaraan de komende periode gewerkt moet worden. Een daarvan is het laatste rapport van dit schooljaar. Komende week staan de gesprekken gepland. Op de dinsdagavond staat de centrale avond op de agenda. Voor groep 7 is er al een uitgebreid gesprek geweest over de entreetoets en voor groep 8 staat het afscheid gepland tijdens de musical. Spannend allemaal, maar ook heel erg leuk.

 

In die laatste ODWB ook de vakantieregeling 2017-2018 en de vrije(studie) dagen en natuurlijk de groepsverdeling voor komend schooljaar. De website zal snel worden aangepast aan de nieuwe informatie.

 

Dinsdag 27 juni doen wij mee met de landelijke PRIKactie. Beide locaties starten een uur later. Wij merken dat de politiek onze signalen niet oppakt en de boel min5voor12 of meer de boel laat. En ook de meeste leerkrachten van PROO Leiden (ons overkoepelende bestuur) onderschrijven de PRIKactie. Wij hopen op het plein met ouders en kinderen hierover in gesprek te kunnen. Leest u vooral nog eens de brief en het stukje in onze laatste ODWB. Het is voor de leerkrachten in Nederland echt vijf voor twaalf.

 

Woensdag kunt u ons helpen op het plein van de locatie Steeg. Wij pakken dan de bezem ter hand en hopen met een uurtje vegen, dat aan het werkal het zand weer in de zandbak ligt. Heeft u overigens al gezien wat een werk er inmiddels verricht is? Wij zijn maar wat blij met deze enthousiaste hulp van de man van Georgina. 

 

Nog twee weken van allerlei activiteiten: de speeltuin wordt bezocht, leerkrachten vieren hun verjaardag, groep 8 staat straks op de planken met de afscheidsmusical, de jaarbestelling is binnen en moet worden uitgepakt en er moet ook opgeruimd worden. Ik hoop dat het weer een beetje meewerkt. Het hoeft geen 30 graden te worden, maar ik merk dat kinderen het heerlijk vinden lekker buiten te kunnen spelen.

 

Nog voor de agenda: de laatste vrijdag zijn de schooltijden zoals op woensdag. En dan..........kan de vakantie echt beginnen.

 

Gert-Jan: groep 8B op schoolkamp; woensdag studiedag
18 juni 2017 22:12

GJAfgelopen donderdag kwam groep 8A terug van een mooi schoolkamp. Vanuit Zoetermeer was de reis gelukkig niet zo lang en voor menige leerling lang genoeg. Na vier dagen kamp is een kilometer of 20 terug fietsen meer dan genoeg. Prachtig om bij de aankomst alle verhalen te horen die de kinderen aan hun ouders vertelden. Volgens mij heeft iedereen het heel erg naar de zin gehad. Goed te zien dat bijna iedereen de leiding ook even bedankte voor de fijne dagen. Ik hoop dat zij afgelopen vrijdag goed hebben uitgeslapen, zodat zij er weer flink tegenaan kunnen. Voor groep 8 is het volgende feest de musical en dan echt afscheid van de basisschool.kampvuur tijdens schoolkamp

 

Maandagmorgen rond 08:45 zal vanaf de locatie Steeg de groep 8B vertrekken richting schoolkamp. Zij gaan via een kundig uitgezette route richting Zoetermeer. Zondag zijn alle fietsen nog eens grondig nagekeken, want pech onderweg is natuurlijk niet leuk.

 

Ook deze week weer culturele (groep 7B bezoekt de tentoonstelling Beelden in Leiden) en sportieve (groep 7A en 6B bezoeken een tafeltennisclinic bij Scylla) activiteiten.

 

Dinsdagavond komt de MR voor haar laatste vergadering dit schooljaar bijeen. Er zal teruggeblikt worden, maar natuurlijk ook vooruitgekeken. 

 

De laatste ODWB van dit schooljaar staat gepland op vrijdag 23 juni. Hierin staat ook welke leerkrachten er volgend jaar in de verschillende groepen werkzaam zijn. Altijd een heel gepuzzel maar ook dit jaar zal het uiteindelijk allemaal wel weer lukken.

Ook werken wij hard aan de schoolgids en naar aanleiding hiervan aan de website, zodat vanaf 1 augustus alle informatie actueel is. Voor de website houden wij ons altijd aanbevolen voor tips. U kunt de tips via Schoudercom naar mij sturen.

Als extra service ontvangt iedereen van ons weer een mooie kalender, die eventueel zelf uit te printen is. Alle overige activiteiten staan natuurlijk in de Schoudercomkalender en deze is dan ook leidend.

 

De leerkrachten werken hard aan het laatste rapport van dit schooljaar. Volgende week staan de rapportgesprekken gepland. Voor ons is dit niet meer nieuw: vroeger werd het laatste rapport gewoon meegegeven en werd er alleen een gesprek gevoerd als wij of u dat nodig vond, maar nu alweer voor het derde jaar ronden wij echt samen het schooljaar af. Het rapport wordt vrijdag al aan de kinderen meegegeven, dus u moet er wel voor zorgen dat de rapportmappen op school aanwezig zijn.

Omdat de ouders van de groepen 7 en 8 al uitvoerige gesprekken hebben gehad met de leerkracht over het resulaat van de entree- en de eindtoets, wordt voor hen het rapport wel meegegeven.

 

Woensdag 21 juni is er in verband met een studiedag voor de leerkrachten geen school. Indien van toepassing moet u zelf de buitenschoolse opvang even waarschuwen (de BSO) 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...