Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Home

maandag 24 september studiedag: alle kinderen zijn vrij
21 september 2018 12:47

studiedag

Het staat natuurlijk ook in de kalender, maar toch even ter herinnering: maandag 24 september 2018 hebben alle leerkrachten een studiedag. Dat betekent dat alle kinderen die dag vrij zijn. Wilt u de opvang goed informeren?

 

 

Gert-Jan: verkeerssituatie, sportdag en eventmanager
16 september 2018 20:52

Gert-Jan

Regelmatig schrijven wij in onze ODWB over de verkeerssituatie op beide locaties. Ouders die per auto hun kind bijna tot in de school willen afleveren. Het zorgt voor gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties. De Molensteeg is er NIET op berekend dat je met je auto stil gaat staan. De Caeciliasteeg evenmin. Vorige week kreeg ik meldingen van ouders en kinderen die net niet voor hun sokken zijn gereden. Ik doe een dringend beroep op u allen: houd rekening met de zwakke verkeersdeelnemer; kom zoveel mogelijk met de fiets en vooral: zorg voor voldoende ruimte om de school, zodat kinderen en ouders VEILIG naar school kunnen fietsen en lopen.

 

Vorige week heeft bijna elke leerkracht van onze school deelgenomen aan de staking. Fijn te merken dat heel veel ouders dit ook ondersteunen en dat ook aanpoinactie ons hebben laten weten. Het bestuur van onze school ondersteunt de actie ook, maar in tegenstelling tot de vorige keer, heeft het bestuur besloten het salaris van deze stakingsdag in te houden. Voor onze leerkrachten geen reden om niet mee te doen. Alle ouders die onze actie mede hebben ondersteund heel erg bedankt.

 

Deze week staat ook weer in het teken van de kennismakingsgesprekken. Zowel van ouders als van leerkrachten krijgen wij terug dat dit heel nuttige gesprekken zijn. Je maakt op een ontspannen wijze kennis met elkaar en deelt wetenswaardigheden uit betreffende het kind. De informatieavonden van de groepen 1 t/m 3 zijn wisselend bezocht, maar ik hoorde de ouders die er waren er positief over praten. Fijn, want iedereen doet zijn best om er iets interessants van te maken. Jammer als u de informatieavond hebt moeten missen. Lees dan vooral het informatieboekje goed door.

technolab

 

Er zijn al weer heel wat activiteiten achter de rug deze eerste drie weken. Veel  groepen schrijven inmiddels in een kort bericht (blog) naar de ouders hoe dit allemaal verliep. Vaak staan er ook wat foto's bij of zelfs een filmpje. Prachtig om dit te lezen en te zien. Ook leuk om de reacties op deze blogs te lezen.

 

De leerlingenraad van de Steeg is bijeen geweest en morgen komt die van de Vliet bij elkaar. Mooi te horen wat een mooie plannen zij hebben. Ouders die nog steeds roken bij de school zijn via de ODWB verzocht dit niet meer te doen. Of het daarbij blijft..... Verder zijn er weer diverse activiteiten gepland: er zijn clinics basketbal en uiteraard weer de NaSchoolseActiviteiten.

 

Wij zijn Goede Vrienden van het Technolab en daardoor kunnen alle groepen dit jaar weer meedoen aan de diverse workshops. In de verschillende blogs kunnen wij al lezen dat Technolab op bezoek is geweest. Vooral de workshop "praten met apparaten" bij de kleuters, was een groot succes.

 

sportdagWoensdag moeten wij duimen voor mooi weer: de sportdag voor de onderbouw staat gepland. Voor hen is er een uitdagend parcours uitgezet op de atletiekbaan in de Leidse Hout. Komt u op tijd naar de Leidse Hout om bij de beroemde klassenloop de kinderen aan te moedigen. Bij de finish ontvangt elk kind weer een mooie herinnering. Vanaf deze plek al een dikke pluim voor de organisatie en voor alle ouders die komen helpen. En niet te vergeten alle kinderen van de sportklas van het Leonardo, die vandaag ook zullen helpen.

Onze eventmanager Martine Bruin (ook juf van groep 5A) heeft het er ook druk mee. Dit jaar is zij speciaal aangesteld om voor allerhande schoolactiviteiten de begeleiding te regelen. Voor iedereen nog even wennen, maar er wordt goed op gereageerd.

 

Iedereen een fijne werkweek gewenst.

woensdag 12 september is de school gesloten ivm onze staking
11 september 2018 17:51

gesloten

Woensdag 12 september is ook onze school gesloten in verband met de staking in Zeeland en Zuid-Holland. In onze mail heeft u kunnen lezen waarom wij besloten hebben mee te doen. Verlaging van de werkdruk is een eerste vereiste en daarnaast een eerlijke beloning voor het werk. 

Wij vragen u solidair met ons te zijn en daar waar kan, petities mede te ondertekenen. Het gaat immers om de toekomst van ons basisonderwijs, de toekomst van onze kinderen!

 

 

Gert-Jan: deze week starten de kennismakingsgesprekken en staken wij!
09 september 2018 20:29

Gert-JanDeze weken staan in het teken van informatie delen met elkaar. Elkaar zijn dan de ouders en de leerkrachten. Deze week is er voor de groepen 1 t/m 3 van de  beide locaties een informatieavond. Dit is een belangrijke avond, want de ouders kunnen kennis maken met de leerkracht en de laatste informatie over de groep van hun kind wordt besproken. Ik hoop op beide locaties alle ouders te zien.

 

Er is geen informatie-avond voor de groepen 4 en hoger. In de plaats daarvan voeren de leerkrachten kennismakingsgesprekken met de ouders. Deze zullen komende week en de week daarop plaats vinden. De kennismakingsgesprekken hebben een overwegend kennismakend karakter. Wij maken kennis met elkaar en bespreken kort wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Natuurlijk hebben wij het ook over het kind: zijn er bijzonderheden die wij nog niet hadden kunnen weten (bv belangrijke gebeurtenissen tijdens de vakantie of belangrijke veranderingen in de thuissituatie). U heeft het informatieboekje van het betreffende leerjaar ontvangen in de documentenmap op de website en wellicht heeft u daar nog specifieke vragen over of wil de leerkracht nog eens graag iets specifieks toelichten. Wat gaat er bijvoorbeeld heel anders dan vorig schooljaar. Wat is echt nieuw?

Wij hopen op goede informatieavonden en goede gesprekken.

 

geslotenNet als veel andere scholen in Zuid-Holland en Zeeland staken wij op woensdag 12 september. Vorige week heeft u van ons daarvan een bericht ontvangen. Van een aantal ouders hebben wij een positieve reactie ontvangen. Staken doen wij natuurlijk niet zomaar. Wij hopen echt dat de politiek eindelijk goede stappen zet om de werkdruk en de beloning voor onze leerkrachten aan te pakken. De school is deze dag op beide locaties gesloten.

 

Deze week zijn er ook weer de clinics: de kleutergroepen bezoeken het Technolab en voor de groepen 3 t/m 5 staan er danslessen op het programma. En natuurlijk ook weer de NaSchoolseActiviteiten. Belangrijk om de kalender goed in de gaten te houden.

 

Op tijd op school

Ik wil u met klem verzoeken er voor te zorgen op tijd op school te komen. Wij moeten de lessen echt op tijd laten beginnen. Het is super vervelend als uw kind niet direct de klas in kan en wij u moeten aanspreken. Dat is voor iedereen niet leuk. Ik weet uit eigen ervaring hoe lastig het soms kan zijn, dus het kan een keer gebeuren, maar een kwartiertje eerder opstaan helpt vaak enorm. Wij worden door de inspectie, leerplicht, maar ook door ouders er op aangesproken als wij geen actie ondernemen bij veelvuldig te laat komen.

In de ODWB schrijven wij dat het al een stuk beter gaat, maar er zijn nog steeds (vaak dezelfde) ouders die te laat op school komen. Wij gaan hier echt wat van zeggen. Het is wel fijn te zien hoe iedereen meewerkt aan het naar binnen brengen van de kinderen. Het is hierdoor al een stuk rustiger in de school.

 

Gert-Jan: schooljaar 2018-2019 goed van start gegaan
02 september 2018 21:12

Gert-JanDit is alweer het tweede blog van het nieuwe schooljaar 2018-2019. De eerste week is al weer achter de rug en iedereen (ouders, kinderen en leerkrachten) heeft inmiddels het ritme weer te pakken. Vanuit deze plek nog een uitdrukkelijk verzoek aan iedereen om toch vooral op tijd op school te komen. Ik wens iedereen een fantastisch nieuw schooljaar toe met veel uitdagingen en leermomenten. 

 

Vorige week zijn op onze school de vakleerkracht muziek Kiki van der Heiden en onze eventmanager Martine Bruin gestart. De kinderen hebben genoten van de muziekles. U zult er vast iets over horen. Onze eventmanager heeft u al bericht met het verzoek te komen luizen pluizen. Beiden zullen zich in komende ODWB nog verder voorstellen.

 

Op onze school is het gebruik van mobieltjes niet toegestaan. De toestellen kunnen worden afgegeven bij de leerkracht, maar het liefst zien wij geen mobieltjes op school. De school is altijd bereikbaar.

 

Maandag 3 september is het jaarlijkse ambitiegesprek met het bestuur. Wij hebben u daarvoor een uitnodiging gestuurd. Fijn dat er morgen ouders zijn die willen meespreken met het bestuur over onze ambities. Het is altjd goed om met elkaar te weten, waar wij het schooljaar aandacht aan besteden. U vindt dit ook op de website bij de "doelen van 2018-2019".

 

De website is voor ons een belangrijk instrument. Op onze website proberen wij alle informatie zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Via de zoekfunctie kunt u gemakkelijk op trefwoord iets terugvinden.website
Mocht u iets zoeken en niet vinden, laat dit dan weten aan info@lucasvanleyden. Wij kunnen er dan voor zorgen dat dit opgenomen wordt.

De informatie is geheel geactualiseerd: Ziet u een onvolkomendheid? Wij horen het graag via  info@lucasvanleyden.nl. Uiteraard kunt u mij ook even aanspreken. 

 

Via het besloten gedeelte van ons ouderportaal zal elke groep u op de hoogte houden van bijzonderheden. U kunt bij elk blog uw reactie achterlaten. De foto's die gebruikt worden in deze blogs zijn alleen te zien voor de ouders van de groep. Sommige groepen hebben in deze eerste schoolweek ook al gebruik gemaakt van het plaatsen van een blog over alle kennismakingsactiviteiten.

 

De Om-de-week-brief (ODWB), komt niet om de week uit, maar eenmaal per 3 weken. Komende vrijdag ontvangt u de eerste van dit schooljaar. Via deze informatiebrief proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van alles waar wij op school mee geconfronteerd worden. Ook geven wij ruimte aan externen om informatie door te geven. (niet commercieel)

Als u een bijdrage voor onze ODWB heeft, dan kunt u deze sturen aan Claudy Luiten. Zij zal ook dit schooljaar de ODWB redigeren. Uiteraard kan het ook via de groepsleerkracht.

 

Inmiddels heeft u ook een uitnodiging ontvangen voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht.  Vanaf maandag 10 september zijn deze gesprekken gepland. In twee weken hopen de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 alle ouders gesproken te hebben. Intekenen voor deze gesprekken gaan uiteraard via Schoudercom. Voor de groepen 1 t/m 3 staat er een informatieavond gepland. U krijgt daar nog een uitnodiging voor, maar deze staat natuurlijk ook in de kalender.

 

Op de woensdag 19 en 26 september staan onze sportdagen weer gepland op de Leidse atletiekbaan. Gemma heeft een verzoek gedaan voor assistentie. Vindt u het leuk en heeft u tijd om ons te helpen? Laat het weten. Het is altijd een erg leuke ochtend.

 

Ik wens u een fijne week, met prachtig weer.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren