Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Home

Woensdag 27 juni geen school ivm studiedag
26 juni 2018 22:22

vrijHet staat natuurlijk ook in de kalender, maar toch even ter herinnering: woensdag 27 juni 2018 hebben alle leerkrachten een studiedag. Dat betekent dat alle kinderen die dag vrij zijn. Wilt u de opvang goed informeren?

 

 

Gert-Jan: schoolkamp groep 8B, woensdag studiedag
24 juni 2018 19:49

GJAfgelopen donderdag kwam groep 8A terug van een mooi schoolkamp. Vanuit Zoetermeer was de reis gelukkig niet zo lang en voor menige leerling lang genoeg. Na vier dagen kamp is een kilometer of 20 terug fietsen meer dan genoeg. Prachtig om bij de aankomst alle verhalen te horen die de kinderen aan hun ouders vertelden. Volgens mij heeft iedereen het heel erg naar de zin gehad. Goed te zien dat bijna iedereen de leiding ook even bedankte voor de fijne dagen. Ik hoop dat zij afgelopen vrijdag goed hebben uitgeslapen, zodat zij er weer flink tegenaan kunnen. Voor groep 8 is het volgende feest de musical en dan echt afscheid van de basisschool.

 

Maandagmorgen rond 08:45 zal vanaf de locatie Steeg de groep 8B vertrekken richting schoolkamp. Zij gaan via een kundig uitgezette route richting Zoetermeer. Zondag zijn alle fietsen nog eens grondig nagekeken, want pech onderweg is natuurlijk niet leuk. Dit jaar ben ik gevraagd met een groepje kinderen mee te fietsen. Leuk om te doen en ik ben benieuwd of wij op tijd zullen aankomen.

 

De laatste ODWB van dit schooljaar staat gepland op vrijdag 29 juni. Hierin staat ook welke leerkrachten er volgend jaar in de verschillende groepen werkzaam zijn. Ook dit jaar is dat weer gelukt.

Wij werken hard aan de schoolgids en naar aanleiding hiervan aan de website, zodat vanaf 1 augustus alle informatie actueel is. Voor de website houden wij ons altijd aanbevolen voor tips. U kunt de tips via Schoudercom naar mij sturen.

 

De leerkrachten werken hard aan het laatste rapport van dit schooljaar. Volgende week staan de rapportgesprekken gepland. Een uitnodiging om u in te schrijven is vorige week via Schoudercom verstuurd. Voor ons is dit niet meer nieuw: vroeger werd het laatste rapport gewoon meegegeven en werd er alleen een gesprek gevoerd als wij of u dat nodig vond, maar ook nu weer ronden wij echt samen het schooljaar af. Het rapport wordt vrijdag al aan de kinderen meegegeven, dus u moet er wel voor zorgen dat de rapportmappen op school aanwezig zijn.

Omdat de ouders van de groepen 7 en 8 al uitvoerige gesprekken hebben gehad met de leerkracht over het resulaat van de entree- en de eindtoets, wordt voor hen het rapport wel meegegeven en is er dus geen aparte afspraak meer.

 

Woensdag 27 juni is er in verband met een studiedag voor de leerkrachten geen school. Indien van toepassing moet u zelf de buitenschoolse opvang even waarschuwen (de BSO).

Gert-Jan: groep 8A op schoolkamp, leerlingenraad Steeg vergadert
17 juni 2018 21:15

GJMaandagmorgen rond 09:00 zal vanaf de locatie Vliet groep 8A vertrekken richting schoolkamp. Zij gaan via een kundig uitgezette route richting Zoetermeer. Ik hoop dat alle ouders zondag alle fietsen nog eens grondig hebben nagekeken, want pech onderweg is natuurlijk niet leuk. Als extra service zal Edwin van de Giant Store uit de Doezastraat alle banden nog controleren en op de juiste spanning brengen. De kilometerteller gaat op 0 en dan op weg.......heel veel plezier en vooral voorzichtig fietsen onderweg.

 

Maandagmiddag komt de leerlingenraad van de locatie Steeg bijeen om het jaar te evalueren en plannen te maken voor het volgende schooljaar. Daarin wordt natuurlijk ook de vervanging besproken van de vertrekkende leden. Er zullen weer verkiezingen plaats vinden.

  

De laatste ODWB van dit schooljaar staat gepland op vrijdag 29 juni. Hierin staat ook welke leerkrachten er volgend jaar in de verschillende groepen werkzaam zijn. Altijd een heel gepuzzel maar ook dit jaar zal het uiteindelijk allemaal wel weer lukken.

Ook werken wij hard aan de schoolgids en naar aanleiding hiervan aan de website, zodat vanaf 1 augustus alle informatie actueel is. Voor de website houden wij ons altijd aanbevolen voor tips. U kunt de tips via Schoudercom naar mij sturen.

 

De leerkrachten werken hard aan het laatste rapport van dit schooljaar. De rapportgesprekken staan gepland in de week van 2 juli. Voor ons is dit niet meer nieuw: vroeger werd het laatste rapport gewoon meegegeven en werd er alleen een gesprek gevoerd als wij of u dat nodig vond, maar nu alweer voor het vierde jaar ronden wij echt samen het schooljaar af. Het rapport wordt de vrijdag daarvoor al aan de kinderen meegegeven, dus u moet er wel voor zorgen dat de rapportmappen op school aanwezig zijn.

Omdat de ouders van de groepen 7 en 8 al uitvoerige gesprekken hebben gehad met de leerkracht over het resulaat van de entree- en de eindtoets, wordt voor hen het rapport wel meegegeven.

 

Woensdag 27 juni is er in verband met een studiedag voor de leerkrachten geen school. Indien van toepassing moet u zelf de buitenschoolse opvang even waarschuwen (de BSO) 

 

 

Onverwacht cadeautje voor groep 8A
14 juni 2018 14:36

Edwin

Fietscomputers

 

Groep 8A vertrekt maandagochtend 18 juni op de fiets naar het schoolkamp in Zoetermeer. Er staan aardig wat fietskilometers op het programma. Giant Store FSP, Doezastraat 6, geeft alle leerlingen en begeleiders een fietscomputer cadeau waarop we onze gefietste kilometers kunnen bijhouden.

Na afloop van het kamp mag iedereen deze kilometerteller houden!

 

De eigenaar Edwin kwam zelf in de klas om de cadeautjes uit te delen en uitleg te geven over hoe de apparaatjes gemonteerd moesten worden en hoe de instelling gedaan moest worden. Als voorbeeld werd op de fiets van Gemma de kilometerteller gemonteerd.

 

 Bedankt Giant Store! Wij zullen na ons kamp onze totaal aantal gefietste kilometers doorgeven.

 

Gert-Jan: afsluitende periode nu toch echt aangebroken
10 juni 2018 21:06

GJ

De laatste periode is dan nu echt aangebroken. Vijf weken lijkt nog een eind, maar door alle activiteiten die nog in deze periode gepland zijn, glipt het gewoon door de vingers. Voor de kinderen hoop ik dat het niet al te warm wordt, zodat er nog voldoende puf overblijft om te werken.

Ik kijk niet vaak terug, maar doe het toch nu even: afgelopen woensdag is op beide locaties het project Toekomst op een mooie manier afgesloten. Veel ouders en kinderen hebben hun uiterste best gedaan om de speurtocht in school tot een goed einde te brengen. Het waren best moeilijke vragen, maar met wat gepuzzel konden veel kinderen de antwoorden wel vinden.

Dank aan alle ouders, die voor de lekkere hapjes hebben gezorgd, en iedereen die op de een of andere manier ook een bijdrage heeft geleverd aan het succes van dit project.

 

Vrijdagavond was de finish van de Avondvierdaagse bij het sportterrein van Trigon. Alle kinderen werden namens de school getrakteerd op een ijsje en kregen dea4d medaille omgehangen. Ik ben trots op hun prestaties en dank aan de ouders die dit voor ons hebben georganiseerd.

Wij hopen dat iedereen een leuke Vierdaagse heeft gehad en volgend jaar weer van de partij is.

 

Deze week zijn er ook weer NaSchoolseActiviteiten. Dinsdag op de locatie Vliet en donderdag op de locatie Steeg. Opgeven voor de NSA is niet echt noodzakelijk. De kinderen kunnen zich melden bij Gemma. Ik hoop op veel deelnemers.

 

Donderdag komt de Medezeggenschapsraad weer bijeen en dan sluiten zij weer een mooi jaar af. Er zal afscheid genomen worden van de vertrekkers en nieuwkomers worden uiteraard welkom geheten. Door een misverstand is in de laatste ODWB niet het verslag van de MR meegenomen. Deze keer zullen wij snel met een bericht naar buiten komen en dan ook het verslag van de vorige vergadering meenemen.

 

Voor groep 8 is een spannende periode aangebroken. Zij zijn nu volop bezig met hun eigen project: de afscheidsmusical en uiteraard het schoolkamp. Het schoolkamp kent een mooi programma: natuur, sport, spel, een gala-diner, spanning en sensatie. Ik wens hen veel plezier bij het schoolkamp en voor nu alvast toi, toi, toi voor een mooie afscheidsmusical.

 

Alle leerkrachten kunnen inmiddels bij hun digitale rapport en zijn aan het werk gegaan om het laatste rapport in te vullen. In de voorlaatste week zijn er de gebruikelijke rapportgesprekken.

 

Iedereen weer een fijne week gewenst.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...