Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Home

Gert-Jan: week tegen het pesten, prinsjesdag
17 september 2017 18:04

GJOp papier is het deze week een rustige week. En dat vinden wij helemaal niet erg. Toch zal ook deze week de praktijk weer anders zijn. Alsspeeltoestel het goed is wordt maandag het nieuwe speeltoestel op de locatie Steeg opgeleverd en gaat de sportdag voor de groepen 1 t/m 4 hopenlijk wel door. De vooruitzichten voor wat betreft het weer zijn niet ongunstig. Voor iedereen al een fijne dag gewenst.

 

Deze week is ook de Week tegen het pesten! In alle groepen zal er aandacht besteed worden aan het goed omgaan met elkaar. "Wat doe je als je gepest wordt?" Maar ook, "wat kun je doen als je ziet als iemand gepest wordt". In de hogere groepen zal ook aandacht besteed worden aan digitaal pesten. Misschien ook een onderwerp om aan de eettafel eens te bespreken met uw kinderen. Heeft u zicht op het telefoongebruik van uw kind? In welke whats-app-groepen zit uw kind?

 

Dinsdag is het Prinsjesdag. De politiek zal met de begroting komen en zoals bekend vraagt het onderwijs een extra impuls van 1,4 miljard euro. In de krant lezen wij dat het kabinet met een extraatje komt van 270 miljoen euro. Voor de actiegroep PO in actie veel te weinig om serieus genomen te worden. De aangekondigde acties op 5 oktober zullen dus vooralsnog gewoon doorgaan. 

Op dit moment inventariseer ik op school de stakingsbereidheid van de leerkrachten en heb ik overleg met de voorzitter van de MR. Ik zal u uiterlijk woensdag 20 september informeren over de acties (staking) van 5 oktober.

 

Op Unity FM zag ik een reportage waarin er gesproken werd met een ouder van de Lorentzschool. Zij had na het wegbrengen van haar kind een bekeuring op de ruit gevonden. Afgelopen vrijdag kreeg het bedrijf dat op de locatie Steeg met het speeltoestel bezig was ook al een bon. Enerzijds snap ik dat er gehandhaafd moet worden, maar ik snap ook de boosheid van ouders en werkers op school: een beetje begrip moet er toch wel zijn. Ook bij ons op de Steeg en de Vliet worden wij regelmatig aangesproken op het parkeergedrag van ouders. Handhavers hebben tot nu toe gewaarschuwd, maar .............

schoolbrengdag

Donderdag 21 september is de Nationale Schoolbrengdag: iedereen wordt uitgedaagd om alleen te voet of met de fiets naar school te komen. 

  

Volgende week natuurlijk hutspot eten en minikoraal!

 

 

TheDailyMile
15 september 2017 11:19

Voor de zomervakantie hebben de kinderen van groep 6A meegewerkt aan een promotiefilmpje over TheDailyMile. Zij zijn hiervoor gevraagd, omdat zij in maart gestart waren met TheDailyMile. Even uit de schoolbanken om buiten weer energie op te doen.

Onder begeleiding van Gemma en Carien hebben de kinderen mooie resultaten geboekt.

Het filmpje geeft een mooi beeld hoe sportief wij op school bezig zijn. TheDailyMile zal langzaam in meerdere groepen worden ingevoerd.

 

Veel plezier met het bekijken van dit filmpje.

 

Sportdag gaat helaas woensdag 13 september niet door!!
12 september 2017 12:59

slecht weer op komstDe sportdag gaat morgen niet door. Helaas. Maar de weersverwachting is dusdanig dat we geen veilige sportdag kunnen houden.

Het KNMI geeft voor de kustprovincies code geel vanwege mogelijk zeer zware windstoten.

Een reserve datum was dit jaar niet mogelijk.

Morgen is er een reguliere schooldag.

 

Alle hulpouders wil ik bij deze toch hartelijk bedanken voor het vrijhouden van de ochtend en de aangeboden hulp.

 

 

Gert-Jan: sportdag en nieuw speeltoestel
10 september 2017 20:50

Gert-JanDeze week staat ook weer in het teken van de kennismakingsgesprekken. Zowel van ouders als van leerkrachten krijgen wij terug dat dit heel nuttige gesprekken zijn. Je maakt op een ontspannen wijze kennis met elkaar en deelt wetenswaardigheden uit betreffende het kind. De informatieavonden van de groepen 1 t/m 3 zijn prima bezocht en ik hoorde ouders er positief over praten. Fijn, want iedereen doet zijn best om er iets interessants van te maken.

 

Er zijn al weer heel wat activiteiten achter de rug deze eerste drie weken. Veel  groepen schrijven inmiddels in een kort bericht (blog) naar de ouders hoe dit allemaal verliep. Vaak staan er ook wat foto's bij of zelfs een filmpje. Prachtig om dit te lezen en te zien. Ook leuk om de reacties op deze blogs te lezen.

 

Verder zijn er weer diverse activiteiten gepland: er zijn clinics basketbal EN donderdag en vrijdag wordt het nieuwe speeltoestel bij de locatie Steeg geplaatst. Daarna zullen wij snel een beslissing nemen over het speeltoestel op de locatie Vliet.

 

Wij zijn Goede Vrienden van het Technolab en daardoor kunnen alle groepen dit jaar weer meedoen aan de diverse workshops. Even niet in museum Boerhaave (dat wordt verbouwd). In de verschillende blogs kunnen wij al lezen dat Technolab op bezoek is geweest.

 

Op elke dinsdag is een groep van de locatie Steeg verantwoordelijk om een deel van het plein een goede veegbeurt te geven. Onder begeleiding van Erwin gaat dat prima lukken en zo hopen wij minder zand in de school te krijgen.

 

Woensdag moeten wij duimen voor mooi weer: de sportdag voor de bovenbouw staat gepland. Voor hen is er een uitdagend parcours uitgezet op de atletiekbaan in de Leidse Hout. Komt u op tijd naar de Leidse Hout om bij de beroemde klassenloop de kinderen aan te moedigen. Bij de finish ontvangt elk kind weer een mooie herinnering. Vanaf deze plek al een dikke pluim voor de organisatie en voor alle ouders die komen helpen. En niet te vergeten alle kinderen van de sportklas van het Leonardo, die vandaag ook zullen helpen.

 

Iedereen een fijne werkweek gewenst.

Gert-Jan: deze week starten de kennismakingsgesprekken
03 september 2017 21:52

Gert-JanDeze weken staan in het teken van informatie delen met elkaar. Elkaar zijn dan de ouders en de leerkrachten. Deze week is er voor de groepen 1 t/m 3 van de  beide locaties een informatieavond. Dit is een belangrijke avond, want de ouders kunnen kennis maken met de leerkracht en de laatste informatie over de groep van hun kind wordt besproken. Ik hoop op beide locaties alle ouders te zien.

 

Er is geen informatie-avond voor de groepen 4 en hoger. In de plaats daarvan voeren de leerkrachten kennismakingsgesprekken met de ouders. Deze zullen komende week en de week daarop plaats vinden. De kennismakingsgesprekken hebben een overwegend kennismakend karakter. Wij maken kennis met elkaar en bespreken kort wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Natuurlijk hebben wij het ook over het kind: zijn er bijzonderheden die wij nog niet hadden kunnen weten (bv belangrijke gebeurtenissen tijdens de vakantie of belangrijke veranderingen in de thuissituatie). U heeft het informatieboekje van het betreffende leerjaar ontvangen en wellicht heeft u daar nog specifieke vragen over of wil de leerkracht nog eens graag iets specifieks toelichten. Wat gaat er bijvoorbeeld heel anders dan vorig schooljaar. Wat is echt nieuw?

Wij hopen op goede informatieavonden en goede gesprekken.

 

Op tijd op school

Ik wil u met klem verzoeken er voor te zorgen op tijd op school te komen. Wij moeten de lessen echt op tijd laten beginnen. Het is super vervelend als uw kind niet direct de klas in kan en wij u moeten aanspreken. Dat is voor iedereen niet leuk. Ik weet uit eigen ervaring hoe lastig het soms kan zijn, dus het kan een keer gebeuren, maar een kwartiertje eerder opstaan helpt vaak enorm. Wij worden door de inspectie, leerplicht, maar ook door ouders er op aangesproken als wij geen actie ondernemen bij veelvuldig te laat komen.

In de ODWB schrijven wij dat het al een stuk beter gaat, maar er zijn nog steeds (vaak dezelfde) ouders die te laat op school komen. Wij gaan hier echt wat van zeggen. Het is wel fijn te zien hoe iedereen meewerkt aan het naar binnen brengen van de kinderen. Het is hierdoor al een stuk rustiger in de school.

 

Speeltoestel

Op de locatie Steeg wordt deze week gestart met het vervangen van het speeltoestel. De glijbaan wordt hergebruikt en morgen al verwijderd. Volgende week donderdag en vrijdag zal het nieuwe speeltoestel geplaatst worden. Aan de hand van dit toestel zal bekeken worden hoe wij het speeltoestel op de locatie Vliet kunnen vervangen. Wij willen dit ook heel graag en ook hier willen wij zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruiken.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...