Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Doelen voor 2016-2017

De samenleving staat niet stil en ook het onderwijs is altijd in beweging. De school blijft zich dan ook altijd ontwikkelen. Wij stellen iedere vier jaar een schoolplan op, waarin de doelen voor de komende jaren uiteen worden gezet.

 

Voor het schooljaar 2016-2017 staan de volgende hoofdpunten op het programma:

 • Ontwikkelen en uitdagen
  Het komend schooljaar hebben wij extra aandacht voor deze pijler.  Met name het organiseren van uitdagendesportief werkvormen zal centraal staan. 
 • Ouderparticipatie
  In de MR is besloten dat er een oudercommissie opgericht zal gaan worden. Het doel van deze oudercommissie is om het onderwijs te ondersteunen. Maar ook zullen zij trachten antwoord te geven op de vraag hoe er voor gezorgd kan worden dat ouderparticipatie bijdraagt aan ouderbetrokkenheid? 
 • Implementatie OntwikkelingsVolgmodel voor kleuters en verdieping methoden
  Nieuwe onderwijsinzichten, ontwikkeling van moderne instructie- en verwerkingsmaterialen, de snel veranderende ICT-component vragen gedegen voorbereiding. Het Ontwikkelingsvolgmodel voor kleuters wordt verder uitgewerkt. Werkgroepen van teamleden werken aan de verdieping en borging van onze methoden. Voor komend jaar staat er geen vervanging op de agenda.
 • Verdieping PBS en GIP
  Wij zijn al meerdere jaren bezig met de invoering van PBS. Doorlopend besteden wij aandacht aan de verdere ontwikkeling. Een daarvan is het PBS-online. PBS helpt ons beter om te gaan met gedragsmatige vraagstukken.
  GIP zorgt ervoor dat de kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht. Ook hierbij geldt dat het belangrijk is dat de kinderen weten wat van hen verwacht wordt.
 • Passend onderwijs
  Steeds meer leerkrachten verdiepen zich door het volgen van cursussen (onder ander bij OnderwijsAdvies) in de toe te passen werkwijze om om te kunnen gaan met alle verschillen in de groep.
 • Aandacht voor het leesonderwijs
  Vanuit de trendanalyse is zichtbaar geworden dat voor ons dit jaar het accent op ons leesonderwijs zal komen te liggen (begrijpend lezen en technisch lezen).
 • Inzet van tablets en chromebooks
  De werkgroep ICT heeft een plan geschreven om te gaan werken met tablets (bij  de kleuters) en chromebooks (groepen 3 t/m 8). ICT is op deze manier nog meer een hulpmiddel om kinderen te laten leren.
 • Leerlingenraad
  De leerlingenraad van de OBS Lucas van Leyden zal definitief van start gaan. Vorig schooljaar is dit grondig met de kinderen voorbereid. Dit schooljaar wordt de leerlingenraad daadwerkelijk actief.
 • Aandacht voor kunstzinnige vorming door Visual Thinking Strategy
  Hoe kijk je naar schilderijen en vooral welke vragen stel je hier dan bij? Ook dit jaar zullen de kinderen weer lessen krijgen die hier antwoord op kunnen geven.
 • 21st Century Skills in het onderwijs
  Steeds vaker lezen wij deze term. Het heeft betrekking op een samenhangend geheel van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de 21ste eeuw. Gewerkt wordt aan de vaardigheden “samenwerking”, “kennisconstructie”, “ICT gebruik voor leren”, “probleemoplossend denken en creativiteit” en “planmatig werken”.

 

 

kleuters aandachtig aan het werk

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...